Privacy Policy Leeuwenkamp van Langen Techniek BV

Inleiding

Leeuwenkamp van Langen Techniek BV neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@remmenservice.nl

Wie is Leeuwenkamp van Langen Techniek BV?

Leeuwenkamp van Langen Techniek BV , kantoorhoudende te (1812 PJ) Alkmaar aan Strooijonkerstraat 3-5, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37026951.

Leeuwenkamp van Langen Techniek is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Leeuwenkamp van Langen Techniek de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Leeuwenkamp van Langen Techniek  uw gegevens?

Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor Leeuwenkamp van Langen Techniek persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Leeuwenkamp van Langen Techniek voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Leeuwenkamp van Langen Techniek worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:Beheer van bestellingen
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Bestellingnummer, KvK nummer, BTW-nummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Afhandelen klachten
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Bestellingnummer, KvK nummer, BTW-nummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Facturatie
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Bestellingnummer, KvK nummer, BTW-nummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Afhandelen klachten
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Facturatie
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:Nieuwsbrief
Gegevens:Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Social media account
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Social media marketing
Gegevens:Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Social media account
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde:Website analytics
Gegevens:Surfgedrag, Locatie
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:A/B testing
Gegevens:Surfgedrag, Locatie
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde:Cameratoezicht
Gegevens:Bewakingsvideo, Wachtwoord
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Beveiliging van gegevens
Gegevens:Bewakingsvideo, Wachtwoord
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Leeuwenkamp van Langen Techniek heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Leeuwenkamp van Langen Techniek over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Leeuwenkamp van Langen Techniek. U kunt verzoeken dat Leeuwenkamp van Langen Techniek de gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Leeuwenkamp van Langen Techniek te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Leeuwenkamp van Langen Techniek of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U hebt het recht uw persoonsgegevens van Leeuwenkamp van Langen Techniek te verkrijgen. Leeuwenkamp van Langen Techniek zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Leeuwenkamp van Langen Techniek u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Leeuwenkamp van Langen Techniek

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@remmenservice.nl. Leeuwenkamp van Langen Techniek zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Leeuwenkamp van Langen Techniek een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Leeuwenkamp van Langen Techniek uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Leeuwenkamp van Langen Techniek

Het kan zijn dat Leeuwenkamp van Langen Techniek verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Leeuwenkamp van Langen Techniek ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Leeuwenkamp van Langen Techniek worden meegestuurd aan de browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Leeuwenkamp van Langen Techniek worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen of een klacht hebben hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Leeuwenkamp van Langen Techniek uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@remmenservice.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.